Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

A A A

Acordul de Asociere RM-UE

Integrarea europeană reprezintă un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova şi al Guvernului, precum şi o forţă de coeziune politică şi socială. Obiectivul de integrare europeană a cunoscut un dinamism sporit începând cu septembrie 2009, fiind obţinute rezultate importante care au calificat Republica Moldova drept unul dintre liderii indiscutabili în întreaga regiune.

 

Odată cu semnarea şi intrarea la în vigoare la scurt timp a Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize şi integrarea treptată pe piața internă a UE, are loc integrarea de facto a Republicii Moldova în spaţiul politic şi economic european. În același timp, Guvernul este dedicat obiectivului modernizării şi dezvoltării Republicii Moldova, pe care îl presupune integrarea europeană.

 

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal consacrate prin semnarea, la 28 noiembrie 1994, a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. Documentul stabilea cadrul juridic al relaţiilor bilaterale între Moldova şi UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi avea ca obiective susţinerea Moldovei pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase. APC a stabilit crearea unui Consiliu de cooperare care se reunea o dată pe an şi care avea rolul să monitorizeze implementarea APC la cel mai înalt nivel.

 

Următorul pas în apropierea RM-UE a fost reprezentat de Planul de Acţiuni Moldova – UE, elaborat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi adoptat la Consiliul de Cooperare din februarie 2005. Planul de Acţiuni stabilea obiectivele strategice de cooperare iniţial pentru o perioadă de trei ani care mai apoi a fost extinsă repetat. Acest Plan de Acţiuni a fost înlocuit în 2014 de Agenda de Asociere, agreată în baza Acordului de Asociere RM – UE.

 

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.

 

Semnarea Acordului de Asociere RM-UE (AA) a marcat avansarea dialogului și relațiilor de cooperare între RM şi UE prin stabilirea unui nou cadru juridic, orientat spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi integrării economice cu UE.

 

Astfel, Acordul de Asociere se fundamentează pe o abordare inovativă și ambițioasă, incluzând crearea unei Zone de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător – DCFTA între Uniunea Europeană și Republica Moldova.