Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

A A A

Libertate, securitate și justiție

Implementarea Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul libertății, securității și justiției se monitorizează prin intermediul reuniunilor anuale ale Subcomitetului de asociere pentru libertate, securitate și justiție.

 

De asemenea, autoritățile moldovenești cooperează cu agențiile specializate ale UE:

 

Europol

 

Cooperare cu Oficiul European de Poliţie (Europol) se bazează pe Acordul de cooperare operaţională și strategică din 18 decembrie 2014. Din 2013 Republica Moldova are un ofiţer de legătură detașat la Europol.

 

Eurojust

 

 

Acordul de cooperare între Republica Moldova şi Eurojust a fost semnat la 10 iulie 2014.

 

Frontex

 

Relaţiile Republicii Moldova cuAgenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (FRONTEX) se bazează pe Aranjamentul de lucru cu privire la stabilirea cooperării operaţionale din 12 august 2008. Actualmente implementarea aranjamentului se realizează prin intermediul Planului de cooperare pentru anii 2018 – 2020. Cooperarea include schimbul de informaţii, formarea profesională, cercetarea şi dezvoltarea, analiza riscurilor şi operaţiuni comune.

 

 

Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri

 

La 12 iulie 2012 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA). Agenția Națională pentru Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este punctul de contact pentru cooperare cu EMCDDA.

 

CEPOL

 

Acordul între Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (СEPOL) a fost semnat la 10 decembrie 2012.