Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

A A A

Parteneriatul estic

Parteneriatul Estic reprezintă o iniţiativă de consolidare şi aprofundare a cooperării între Uniunea Europeană și statele care fac parte din dimensiunea estică a Politicii europene de vecinătate (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina), având ca scop sprijinirea şi accelerarea apropierii treptate a acestora de UE.

Iniţiativa PaE a fost lansată la 7 mai 2009 în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Praga și este ghidată de principiile implicării comune, a diferenţierii şi condiţionalităţii. În mod egal, valorile comune precum democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum şi principiile economiei de piaţă, dezvoltării durabile şi bunei guvernanțe stau la baza acestui parteneriat.

Parteneriatul Estic se încadrează în formatul mai larg al Politicii Europene de Vecinătate, care a fost concepută în contextul extinderii UE din 2004 pentru a evita crearea unor noi linii de divizare, dar şi pentru a aduce noii vecini ai UE din est şi sud mai aproape de nivelul politic și economic al Uniunii şi de a împărtăși cu aceștia sistemul de valori al UE.

Parteneriatul Estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni: 

  • bilaterală (semnarea și implementarea acordurilor de asociere, crearea treptată a zonelor de comerţ liber aprofundat și cuprinzător, liberalizarea regimului de vize) şi

  • multilaterală (activitatea platformelor tematice şi programele regionale de asistență).

Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a Parteneriatului Estic este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST. Platforma CORLEAP reunește autoritățile locale din statele partenere și Comitetul Regiunilor al UE, iar Forumul Societății Civile facilitează consolidarea rolului și asigură implicarea societății civile în realizarea obiectivelor Parteneriatului Estic. În 2012, Republica Moldova a fost prima țară non-UE care a găzduit Forumul Societății Civile.

Summit-ul Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie 2017 a evidenţiat importanţa relaţiilor bilaterale dintre Uniunea Europeană şi fiecare stat partener. Au fost agreate obiectivele-cheie ale Parteneriatului Estic până în anul 2020, care au menirea de a contribui la bunăstarea cetățenilor.

În 2019 a fost marcată aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, fiind lansat procesul structurat de consultări pe marginea formatului de cooperare după anul 2020.

Republica Moldova este un participant activ în cadrul Parteneriatului Estic şi valorifică plenar principiul mai mult pentru mai mult, în baza unei abordări pragmatice a oportunităţilor oferite de dimensiunea bilaterală şi de cea multilaterală în avansarea spre realizarea obiectivului strategic al integrării europene.

RM a realizat în cadrul cooperării bilaterale cele trei obiective majore stabilite în 2009 la Praga: asocierea politică, integrarea economică şi liberalizarea regimului de vize. În prezent, RM îşi concentrează eforturile asupra implementării depline a Acordului de asociere cu UE şi valorificării tuturor angajamentelor sectoriale de cooperare bilaterală convenite cu UE.

În martie 2020 Comisia Europeană a publicat Comunicărea cu privire la obiectivele Parteneriatului Estic în perioada post-2020. Acest document reflectă viziunea și propunerile instituțiilor europene cu privire la cooperarea pe viitor în cadrul PaE.

În anul 2021 atenția principală urmează a fi concentrată pe pregătirile către Summitul Parteneriatului Estic. O evoluție importantă în acest sens a constituit adresarea demnitarilor europeni și miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, în februarie 2021, a unei scrisori comune din partea miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, în care a fost exprimată importanța deschiderii pentru partenerii interesați a unor noi dimensiuni de cooperare, în ceea ce privește aprofundarea dialogului politic, precum și integrarea economică și sectorială. Scrisoarea semnată de către șefii celor trei diplomații este o expresie a efortului comun de a imprima Parteneriatului Estic o viziune strategică pe termen lung care să răspundă aspirațiilor europene ale celor trei state asociate.