Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

A A A

Regimul liberalizat de vize cu UE

La data de 28 aprilie 2014 a fost liberalizat regimul de vize pentru cetăţenii RM prin modificarea Regulamentului UE nr. 539/2001, astfel fiind abolită obligaţia de a deține viză de scurtă durată pentru cetăţenii RM, posesori ai paşapoartelor biometrice, care călătoresc în Spaţiul Schengen.

Acest lucru a fost posibil prin asigurarea implementării condiţionalităţilor Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize oferit Republicii Moldova la 24 ianuarie 2011, în cadrul Dialogului RM-UE privind liberalizarea regimului de vize (lansat la 15 iunie 2010).

În vederea implementării condiţionalităţilor Planului respectiv, a fost creat Grupul de lucru privind coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană şi aprobat Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (martie 2011) şi Măsurile Adiţionale ale Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (februarie 2012).

Dialogul RM-UE privind liberalizarea regimului de vize a fost structurat conform celor 4 blocuri în două etape: prima - a vizat consolidarea cadrului juridic, iar a doua - implementarea activităţilor formulate în Plan.

În cadrul primei faze RM a prezentat 3 Rapoarte de Progres (mai 2011, noiembrie 2011 şi 25 mai 2012). La rîndul său UE a evaluat nivelul de implementare de către RM a Planului de Acţiuni elaborînd în acest sens 3 Rapoarte de Progres (septembrie 2011, februarie 2012 şi octombrie 2012), precum şi Studiul de impact asupra nivelului migraţiei şi securităţii, publicat în august 2012.

Astfel, la 19 noiembrie 2012 au fost adoptate Concluziile Consiliului UE privind trecerea RM la cea de-a II fază a Dialogului pe vize.

În cadrul celei de-a doua faze, RM a prezentat 2 Rapoarte de Progres (decembrie 2012 şi septembrie 2013), iar UE a evaluat RM prin intermediul misiunilor de evaluare (martie – februarie 2013) şi celor 2 Rapoarte de Progres (iunie 2013 şi noiembrie 2013).

În acest context, la 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a propus liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii RM prin modificarea Regulamentului 539/2001 privind abolirea obligaţiei de viză pentru călătoriile de scurtă durată pentru cetăţenii RM posesori ai paşaportului biometric în spaţiul Schengen. Propunerea respectivă a confirmat că Republica Moldova a îndeplinit toate condiţionalităţile Planului de Acţiuni şi a fost susţinută de Consiliul UE la 20 decembrie şi Parlamentul European la 27 februarie 2014.

Ulterior consultărilor inter-instituționale dintre Parlamentul European, Comisia Europeană şi Consiliul UE (inclusiv Preşedinţia Greciei la Consiliul UE) conform procedurilor ordinare prevăzute de către Tratatul de la Lisabona, la 3 aprilie 2014, a fost semnată decizia cu privire la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii RM de către președinții Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Astfel, decizia cu privire la eliminarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 8 aprilie 2014 şi a intrat în vigoare la 28 aprilie 2014.

Actulamente liberalizarea vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova este prevăzută de  Regulamentul UE 2018/1806 din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație.

Republica Moldova împărtășeşte experiența obținută în domeniul liberalizării regimului de vize Georgiei, Ucrainei, Armeniei, Kazahstanului, etc.

În contextul Mecanismului de Suspendare a Regimului de Vize revizuit şi consolidat de către Comisia Europeană în 2017, suspendarea poate fi declanşată de o notificare din partea unui stat membru sau de către Comisia Europeană. În cazul unei notificări din partea unei majorităţi simple a statelor membre, Comisia va trebui să adopte o decizie de punere în aplicare care suspendă temporar exonerarea de obligaţia de a deţine viză pentru anumite categorii de resortisanţi ai ţării terţe în cauză pentru o perioadă de 9 luni. În cursul acestei perioade, Comisia stabileşte un dialog consolidat cu ţara terţă în cauză, pentru a remedia circumstanţele respective.

În vederea consolidării şi securizării frontierelor UE, la 16 noiembrie 2016 a fost lansată propunerea Comisiei Europene de instituire a Sistemului European de Informaţii şi de Autorizare privind călătoriile (ETIAS). Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE), prin contribuţia altor comisii ale Parlamentului European, a formulat proiectul poziţiei forului legislativ al UE pe marginea propunerii respective, care a fost acceptat la 25 octombrie 2017. Urmare a mai multor discuţii şi coordonări procedurale desfăşurate la nivelul Uniunii Europene, Regulamentul de stabilire al sistemului ETIAS a fost publicat la 19 septembrie 2018 şi a intrat în vigoare la 9 octombrie 2018. Acesta va începe să fie operaţional în anul 2020/2021. Unitatea centrală ETIAS va fi instituită în cadrul Agenţiei FRONTEX.

Pentru a înţelege mai bine viziunea instituţiilor UE asupra ETIAS propunem să accesaţi pagina oficială ETIAS şi infograficile pregătite de Comisia Europeană şi Parlamentul European.