Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Misiunea Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană

A A A

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător

I. Ce este DCFTA?

 

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) este un acord între Republica Moldova și UE care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordînd fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, decît ce este oferit altor parteneri de comerț. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și export, dacă există) în comerțul produselor între aceste părți. Acesta are ca scop eliminarea barierelor în comerțul cu servicii și un acces mai bun al companiilor pe piețele respective.

   

II. Ce oferă DCFTA?

 

A. Regulile "Trade only"

 

1. Obligațiuni tarifare

 

Eliminarea completă a tuturor taxelor de import și interzicerea taxelor de export, pentru toate produsele UE. Doar cîteva din bunurile agricole, care sunt considerate sensibile în UE, fac obiectul monitorizării fluxurilor comerciale. În plus, o categorie limitată de fructe și legume, care sunt obiectul prețului de intrare în UE, este liberalizată în cadrul contingentelor tarifare acoperind fluxurile comerciale tradiționale.

 

Ce ține de Republica Moldova, au fost eliminate taxele de import pentru marea majoritate a produselor. O liberalizare treptată a procesului este prevăzută pentru Republica Moldova pentru anumite produse sensibile (majoritatea agricole, ca vinul, anumite produse agricole procesate, produse de carne, fructe/legume, la fel ca produse din industria textilă). Anumite produse au rămas neliberalizate, gestionate în cadrul contingentelor tarifare (carne de pasăre și porc, anumite produse lactate, produse din carne procesate sau de zahăr și altele aferente). Contingentul tarifar acoperă însă fluxurile comerciale tradiționale dintre Republica Moldova și UE. Liberalizarea generală a comerțului pentru produse agricole poate fi revizuit de părți în perspectiva accelerării acestuia.

 

2. Regulile de origine

 

Republica Moldova aplică regulile de origine din cadrul Convenției Pan-EuroMed (PEM), ca zonă de cumul al proceselor de fabricație cu UE și alte țări PEM, și care favorizează pozitiv integrarea economică regională a comerțului cu bunuri.

 

3. Servicii și dreptul de stabilire

 

Republica Moldova și UE își oferă reciproc accesul pe piață pentru serviciile transfrontaliere într-o gamă largă de domenii, pe lîngă alte angajamentele înscrise în Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS) al OMC.

 

B. Aspectul „Comprehensiv”

 

1. Politici concurențiale

 

Regulile sunt mai mult bazate pe disciplinele relevante ale UE pentru a asigura implementarea corectă a legislației interne în domeniul concurenței și prevenirea practicelor monopoliste sau a abuzului de poziție dominantă pe piață. Republica Moldova și UE asigură cooperarea în schimbul de informații și conformarea cu regulile concurențiale. În ceea ce privește evaluarea subvențiilor/ajutorului de stat, aceste reguli sunt bazate pe legislația UE.

 

2. Proprietatea intelectuală

 

Părțile își consolidează angajamentul de a proteja proprietatea intelectuală, dincolo de prevederile Acordului Organizației Mondiale a Comerțului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuala (TRIPs). Acestea se referă la extinsa protecție a diferitor drepturi ale proprietății intelectuale (de exemplu mărci comerciale, brevete, design, soiuri de plante) cooperare îmbunătățită și o mai bună aplicare a proprietății intelectuale, inclusiv la frontieră. În același mod, Acordul privind Indicațiile Geografice este integrat în întregime în DCFTA.

 

3. Dezvoltare durabilă și transparență

 

Aceste două capitole vizează faptul că dezvoltarea economică în Republica Moldova e necesar să aibă loc în ceea ce privește legislația mediului, socială și cea de lucru, în particular acordurile internaționale relevante în cadrul cărora Moldova este membru, implicînd transparența necesară în elaborarea politicilor. Disciplinele menționate se referă la implicarea activă a societății civile, a experților relevanți și a părților interesate în elaborarea politicilor, consultări și deschiderea în ceea ce ține de formularea și implementarea politicilor referitoare la DCFTA.

 

C. Componenta „aprofundată”

 

1. Siguranța alimentară/măsuri sanitare și fitosanitare

 

Aceste discipline prevăd condițiile comerciale pentru plante și produse din plante, precum și animale și produse de origine animală. Acestea furnizează în continuare proceduri pentru stabilirea echivalenței regimului siguranței alimentare din Republica Moldova cu cel al UE, ceea ce ar permite Moldovei exportul către UE a animalelor și produselor de origine animală.

 

2. Reglementări tehnice și standarde pentru bunurile industriale

 

Prevede armonizarea progresivă și comprehensivă cu legile UE a legislației naționale pe orizontală și pe sectoare pentru produsele industriale. De îndată ce Republica Moldova este gata și armonizarea legislației va fi finalizată, părțile trebuie să adauge drept Protocol la acest Acord un Acord privind evaluarea conformității și acceptare a standardelor industriale în sectoarele industriale selectate. Acest acord va recunoaște acreditarea Republicii Moldova și politicile de supraveghere a pieții pentru bunurile industriale, care vor reduce costurile comerciale în produsele industriale pentru afacerile din ambele părți.

 

3. Achiziții publice

 

Cooperare dintre Republica Moldova și UE vizează modernizarea continuă și graduală a sistemului de achiziții publice și alinierea legislației cu cea a UE. Finisarea procesului reformelor, îndreptată să adapteze practicile de achiziție ale Republicii Moldova la cele ale UE, vor rezulta într-un acces sporit pe piața UE în baza tratamentului național, peste anumite limite valorice. De îndată ce alinierea legislației va fi finalizată, Republica Moldova și UE vor avea posibilitatea deschiderii reciproce a piețelor sale respective, mai jos de limitele valorice determinate.

 

4. Servicii

 

Procesul reformelor implică și domeniile serviciilor poștale și curierat, transportul maritim, comunicațiile electronice și serviciile financiare. Ca rezultat, UE poate aprofunda accesul pe piața sa de servicii, în cadrul angajamentelor bilaterale.

 

5. Facilitări comerciale și vamale

 

Republica Moldova întreprinde discipline legate de gestionarea politicii vamale, a fraudelor vamale și cooperarea administrativă în acest sens, în conformitate cu legislația UE. 

 

IV. Beneficii pentru Moldova

 

DCFTA aduce beneficii mediului de afaceri și societății la general, într-o varietate de moduri.

În primul rînd, implementarea DCFTA sporește comerțul între Republica Moldova și UE. Pentru produsele interne se așteaptă o reducere a prețului, generînd mărirea capacității reale de cumpărare a consumatorilor. Regulamentele locale vor îmbunătăți siguranța produselor de larg consum, și prin urmare a consumatorilor. Prin oferirea unui regim stabil și previzibil al comerțului, bazat pe legislația UE, DCFTA duce la sporirea investițiilor străine directe din partea UE, rezultînd în crearea a mai multor întreprinderi și consolidarea competitivității economiei și sectorului privat.